Strona niniejsza zawiera regulamin, na podstawie którego dostarczamy wszelkie towary, dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.stylepit.pl. Przed zamówieniem ze Strony jakichkolwiek produktów należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Kopię Regulaminu można wydrukować, by móc się do niego odwołać w przyszłości. Przechowujemy treść Umowy, a dalsze szczegóły dotyczące Twojego zamówienia prześlemy pocztą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i można go pobrać w dowolnej chwili. Szczegółowe informacje dotyczące Twoich ostatnich zamówień znajdziesz logując się na swoje Konto poprzez link "Moje zamówienia".

WARUNKI OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego stylepit.pl znajdującego się pod adresem http://www.stylepit.pl jest firma Stylepit, z siedzibą w Danii: Danmark, Laplandsgade 4A, 2300 København S. NIP: 8561848080. Sklep prowadzony jest w kilku krajach, co umożliwia zakup towarów w różnej walucie i tym samym umowa może być zawarta w wielu językach. Wyboru kraju można dokonać rozwijając znaczek flagi w prawym dolnym rogu strony.

2. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Towary są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

3. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami).

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Informacja o aktualnej ilości towarów może być sprawdzona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. Modele produktów są stale aktualizowane, jednak może zaistnieć sytuacja, że wybrany model będzie niedostępny. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Wobec powyższego, za zamówienie przyjęte do realizacji uważa się zamówienie potwierdzone przez osobę odpowiedzialną za obsługę klienta wskazaną na stronie internetowej.

5. O wszystkich opłatach Klient zostaje poinformowany przy potwierdzaniu składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

6. Operator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.

Dostawa i odbiór

7. Zamówienia złożone do godziny 13:00 wyślemy jeszcze tego samego dnia, a przewidywana dostawa będzie miała miejsce następnego dnia roboczego. Realizację zamówień opłaconych przelewem bankowym rozpoczniemy dopiero po zaksięgowaniu wpłaty - z reguły trwa to ok. 2 dni robocze. Wszystkie dostawy na terenie Polski realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Dostawy towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ceny i metody płatności

8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • Karta kredytowa. Akceptujemy karty VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro, Diners Club i JCB. W przypadku wyboru płatności kartą kredytową zamówienie zostanie przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia blokady rezerwacji wystarczających środków na koncie bankowym klienta. Czas akceptacji płatności kartą kredytową wynosi do 24 godzin.
 • PayPal. Przy płatności PayPal Klient ponosi dodatkową opłatę 12 zł.
 • Przelew bankowy. Dane do przelewu zostaną Państwu przesłane mailowo.
 • Płatność przy odbiorze. Klient ponosi opłatę za usługę płatności przy odbiorze 20 zł, niezależnie od wielkości zamówienia. Płatność przy odbiorze dostępna tylko dla użytkowników wybierających dostawę za pośrednictwem kuriera.

Dane do przelewu bankowego:

  Nazwa banku: PKO BP
  Adres oddziału banku: 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19
  Numer rachunku bankowego: 67 1440 1101 0000 0000 1438 3147

W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na nasz rachunek w terminie 10 dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można zamówienie złożyć ponownie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem, kartą kredytową lub systemem PayPal rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

Wpłacane pieniądze zostają zaksięgowane na naszym rachunku bankowym w różnym okresie czasu. Zależy to przede wszystkim od sposobu dokonania płatności. Przedpłata na konto najczęściej zajmuje kilka dni i zależy od tego, jak długo banki wykonują operacje (najczęściej operacja przelewu trwa około 2 dni). To znaczy, że Państwa wpłata nie zawsze dotrze do nas natychmiast. Jeśli więc zależy Państwu na czasie, prosimy zapoznać się najpierw z terminami realizacji przelewów w poszczególnych bankach.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu numer zamówienia.

9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Stylepit.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

10. Stylepit.pl. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Stylepit.pl. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

11. Przy zamówieniu powyżej 250 zł wysyłka jest darmowa. Koszt dostawy zamówienia do 250,00 zł wynosi 9 zł. W przypadku płatności przy odbiorze koszt dostawy nie jest naliczony, natomiast naliczona jest opłata za usługę płatności przy odbiorze 20 zł, niezależnie od wielkości zamówienia.

12. Zakup bonu podarunkowego nie upoważnia do otrzymania kodu rabatowego, nawet jeżeli kwota przekroczy kwotę wymaganą do otrzymania kodu rabatowego w danej promocji.

REKLAMACJE I ZWROTY

13. W razie ewentualnego zwrotu zakupionego towaru prosimy wypełnić formularz zwrotu/wymiany online, który należy wydrukować i odesłać razem z towarem. Formularz ten znajdą Państwo w zakładce "Zwrot". Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: obslugaklienta@stylepit.pl pamiętając o podaniu numeru zamówienia.

Odstąpienie od Umowy (produkt nie jest wadliwy)

14. Możemy odstąpić od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku powiadomimy Klienta i zwrócimy wszelkie dokonane przez Klienta płatności.

15. Każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Stylepit przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane na adres mailowy: obslugaklienta@stylepit.pl lub drogą pocztową na adres:

  Stylepit
  Ul. Prosta 40
  72-100 Łozienica

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

  Stylepit
  Ul. Prosta 30
  72-100 Łozienica

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Stylepit świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

16. Zamówienie może być anulowane na życzenie Klienta przez pracowników Działu Obsługi Klienta jeżeli nie zostało opakowane. Prosimy w tym celu skontaktować się z nami i podać numer zamówienia lub dane które pomogą zamówienie zidentyfikować (e-mail z którego zamówienie zostało złożone, imię, nazwisko, telefon, adres).

17. Dodatkowo Stylepit ustanawia prawo do zwrotu produktów w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówienia. Zwrot w terminie 14 dni zastępuje formę pisemną odstąpienia od Umowy z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, niezależnie od pozostałych przysługujących Klientowi praw związanych z otrzymaniem wadliwego Produktu. Od momentu wejścia w posiadanie towarów Klient jest zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Klient może zwrócić nam dowolny Produkt dostarczony od Stylepit, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest z niego zadowolony. Warunkiem jest odesłanie Produktu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia na adres:

  Stylepit
  Ul. Prosta 30
  72-100 Łozienica

Możliwość zwrotu artykułów w ciągu 14 dni nie narusza ani nie ogranicza praw konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

18. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi Klient, jeśli towar spełnia wszystkie kryteria, pod względem których został wybrany (kolor, rozmiar, skład itp.). W przypadku skorzystania z prawa do zwrotu w ciągu 14 dni, przysługuje Klientowi zwrot całości wpłaconej kwoty. Jeżeli towar nie może zostać wymieniony z uwagi na brak żądanego rozmiaru lub innych parametrów danego modelu, dokonujemy zwortu całości wpłaconej kwoty na konto Klienta.

19. W przypadku odstąpienia od Umowy w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia:

Po uprzednim zawiadomieniu nas o chęci odstąpienia od Umowy lub zwrotu Produktu, kwota przez nas pobrana zostanie zwrócona Klientowi jak najszybciej, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy.

20. W przypadku zwrotu produktu, zakupionego za pomocą bonu (karta podarunkowa), Klient otrzymuje nową kartę podarunkową na zakupy w sklepie o wartości wykorzystanego podczas składania zamówienia bonu.

21. W przypadku wykorzystania kodu promocyjnego, niepodlegającego czasowej promocji, podczas składania zamówienia za zwracany produkt, Klient otrzymuje nowy kod promocyjny o takich samych parametrach jak poprzedni, lub kod promocyjny zachowuje swoją ważność i można go użyć po raz drugi.

Produkt jest wadliwy

22. Gwarantujemy, że produkt zostanie dostarczony nieuszkodzony w zamówionych ilościach; oraz Produkt będzie zgodny z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na stronie internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia.

23. Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na stronie Sklepu lub na samym produkcie. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że korzysta z produktu wyłącznie zgodnie z tymi instrukcjami.

24. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty w doskonałym stanie. Jednakże jeśli Klient powiadamia nas, że produkt jest wadliwy, zgadza się przechować produkt w obecnym stanie do czasu udostępnienia go nam (lub naszemu agentowi) do wglądu w odpowiednim terminie.

25. Aby umożliwić Klientowi dostęp do wszelkich środków ochrony prawnej w przypadku otrzymania wadliwego produktu, możemy potrzebować pomocy Klienta oraz niezwłocznego przekazania pewnych informacji na temat Produktu, w tym:

 • sprecyzowania, z uwzględnieniem istotnych szczegółów, jak Produkt jest według Klienta uszkodzony lub wadliwy;
 • numeru zamówienia oraz wszelkich innych zasadnie wymaganych przez nas informacji.

Reklamacje dotyczące produktów

26. Stylepit jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

27. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: obslugaklienta@stylepit.pl Stylepit zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

28. Stylepit nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

29. Stylepit zwraca wpłacone środki w 14 dni od zgłoszenia przez Klienta reklamacji. Jeżeli towar ma wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania pocztą na adres wskazany w niniejszym Regulaminie. Prosimy Klientów, aby w reklamacjach znajdował się możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji. Operator portalu zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Operatora portalu będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

Do przelewu prosimy podać następujące dane:

 • IBAN oraz numer konta, na które mamy zwrócić środki.
 • Kod SWIFT, czyli bankowy kod pozwalający na identyfikację instytucji bankowej przy międzynarodowych przelewach pieniężnych. Można go uzyskać na stronie internetowej banku lub telefonicznie.
 • Nazwa banku.

Gwarancja

30. Gwarancja jakości rzeczy sprzedanej, wynosi 2 lata od dnia otrzymania przez klienta zakupionego produktu do dnia odesłania produktu (nie dotyczy towarów które mają któtszy termin gwarancji producenta).

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

31. Stylepit podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Prosimy niezwłocznie powiadomić Stylepit o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres e-mail: obslugaklienta@stylepit.pl. W reklamacji prosimy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

32. Stylepit zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stylepit a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stylepit a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Stylepit.

34. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

35. Działamy również zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.